Bolívar Delgado Arce

VARIACIÓN

Zarpar, correr, cazar
               zarpar y correr
               correr y cazar
               zarpar a cazar
               cazar y correr.

                                   Olvidar, penar y amar
                                                   olvidar y penar
                                                   penar y amar
                                                  olvidar a mar
                                                  amar y penar.

                                   Partir, andar y sufrir
                                                 partir y andar
                                                 andar y sufrir
                                                 partir y sufrir
                                                 sufrir al andar.

Vivir, morir, servir
             vivir y morir
              morir al servir
              vivir y servir
              servir y morir.


                                    Bolívar Delgado Arce