//www.poemas-del-alma.com/

Jessamine Lovelace

Dobro sam.

Uvijek postoji neka istina u onome
\"Samo se salim\"
uvijek postoji neko znanke iza
\"Ne znam\"
Uvijek je nekakva emocija skrivena iza
\"Nije me briga\"
I uvijek je nekakva bol skrivena iza onoga
\"Dobro sam\"